Calendaris

El calendari oficial de curs amb l’inici i acabament de les classes, períodes de vacances, festius i jornada intensiva s’exposa a les reunions de curs amb les famílies i es comparteix a través de comunicat Alexia amb còpia al correu electrònic.

Cada inici de mes es comparteix amb les famílies via comunicat d’Alexia un calendari del mes en curs amb els principals esdeveniments (sortides, xerrades, tallers, etc.).