Competència digital del professorat

La formació en cultura digital és un aspecte clau del centre. Aquesta formació s’articula, bàsicament, de tres maneres:

    • FiC: de manera periòdica, la formació interna del centre va incorporant aspectes de cultura digital. Els materials d’aquesta formació es troben dins la carpeta Formació de l’estructura de centre per tal que qualsevol membre del professorat pugui consultar-la.
    • A través de la coordinació TIC, quan apareixen novetats digitals es sociabilitzen manuals i articles explicant els canvis i la utilitat pedagògica que poden tenir.
    • Formació dins el pla d’acollida digital del professorat.