Documentació bàsica

El centre treballa a partir de dues eines bàsiques:

 

      • Plataforma de gestió Alexia d’Educaria (Alexia gestió, Alexia aula, Alexia famílies)
      • Eines Microsoft Office per a professorat, PAS i alumnat

El seguiment de l’alumnat, acadèmic i personal, es fa a través de la plataforma Alexia: avaluació i informes, bases de dades personals de l’alumnat i comunicats a les famílies. Les famílies hi tenen accés a partir de la plataforma web i l’app per a mòbils)

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

En aquestes carpetes també hi ha tota la informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial (documents de centre com el PEC i les NOFC, i el PAT), passant per llistes d’alumnes (per grups-classe, al·lèrgies i intol·leràncies, necessitats educatives i ús de serveis entre altres).