Part estratègica

Seguint les indicacions del document definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases:

 

   1. Diagnosi
   2. Objectius
   3. Planificació i Seguiment
   4. Avaluació i millora