Diagnosi

Un de les primeres accions que es va duu a terme en el desenvolupament del EDC va ser un procés de recollida de dades per tal de definir l’estat de la competència digital de l’escola. Aquesta recollida de dades es va duu a terme fonamentalment a partir de l’eina SELFIE dissenyada per la Comissió Europea. Complementàriament també es va fer una enquesta a les famílies, als alumnes de cicle superior i algunes entrevistes amb personal del centre.

El posterior anàlisi de les diferents informacions recollides va permetre detectar els aspectes que els propers anys havien de centrar els esforços de l’escola en relació a la competència digital.