Comunicació

El centre disposa d’un Pla de Comunicació actualitzat a 2n trimestre del curs 2022-23, on es detallen els següents continguts:

 

   1. Sentit del Pla de Comunicació
    2. Comunicació interna
    3. Comunicació externa
    4. Comunicació institucional
    5. Protocol de comunicació
    6. Formació en comunicació
    7. Imatge corporativa
    8. Espais virtuals d’aprenentatge
    9. Seguiment i avaluació del Pla de Comunicació

Pla de comunicació